Assistentes

 

Marieke a mei 2015 Rianne a mei 2015 Kirstin mei 2015 

 Marieke                  Rianne                   Kirstin 

 Femke a mei 2015 Jessie a mei 2015

   Femke                  Jessie

 

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij heeft antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Bel haar ook voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. 

Overige taken van de assistente

U kunt bij de assistente verder terecht, na tussen 8.00 - 12.00 uur een afspraak gemaakt te hebben, voor:

 • meten van een incidentele bloeddruk

 • zetten van injecties

 • allergietesten afnemen
 • maken van uitstrijkjes
 • aanstippen van wratten

 • verbinden van wonden

 • oren uitspuiten

 • hechtingen verwijderen

 • urine onderzoek

 • suikercontrole

 • ecg (op indicatie)

 • zwachtelen en tapen

 • verstrekken van informatiefolders